Missie van de Louis Bonduelle Foundation

Sinds 2004 draagt de Stichting Louis Bonduelle bij aan de duurzame verandering van het voedingsgedrag, door groenten en de weldadige werking ervan in het centrum van de activiteiten te plaatsen.

Doelstellingen van de Louis Bonduelle Foundation:

  • informeren en onderwijzen van verschillende doelgroepen,
  • campagnes
  • ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek (op medisch, sociaal en  agronomisch gebied)

De Louis Bonduelle Foundation heeft zich tevens ten doel gesteld om voedingsgedrag op duurzame wijze te bevorderen door concreet alle middelen aan te reiken om groenten op praktische, realistische en originele wijze onderdeel te laten uitmaken van de dagelijkse voeding.

De doelstelling van de Foundation is namelijk om verder te gaan dan algemene discussies en voortdurend haar boodschap uit te dragen opdat Europeanen de daad bij het woord gaan voegen en goede voedingsgewoonten gaan aannemen.

Leden van het bestuur

De Louis Bonduelle Foundation is een onafhankelijke stichting met een bestuur. De leden van het bestuur oefenen hun functie gratis uit.

  • Voorzitter : dhr. E. Stouten
  • Penningmeester : dhr. K. Steendijk
  • Secretaris in België : mevr. A Leyssens
  • Secretaris in Nederland : mevr. M. Verkuijlen

Random tip

De jonge spinazieblaadjes kunt u ook rauw verwerken in een salade. Het is een goede vervanger voor de zuuring, om bij vis te serveren.

Tags