Vis eten maakt je slim

Vis eten maakt je slim

20 januari 2012

Uit de resultaten van een recent Europees onderzoek blijkt dat kinderen van vrouwen die veel vis aten tijdens hun zwangerschap betere resultaten boekten in tests rond verbale intelligentie. Ze hadden goede motorische vaardigheden en vertoonden op de leeftijd van acht jaar een erg sociaal gedrag. De resultaten komen uit het project NUTRIMENTHE (‘Effect van het eetpatroon op de mentale vaardigheden van kinderen’). Dankzij bloedstalen van meer dan 2000 vrouwen in de twintigste week van de zwangerschap en van de navelstreng bij de geboorte ontdekten onderzoekers dat de samenstelling van vetzuren in het navelstrengbloed het genotype van de moeder en van het kind nodig heeft. Concreet draagt de foetus meer bij tot de synthese van omega-6-vetzuren, terwijl het DHA-gehalte afhangt van het metabolisme van de moeder en het kind. Het onderzoek heeft tot nog toe aangetoond dat de consumptie van vis rechtstreeks verband houdt met een hoog DHA-gehalte bij de moeder, maar er zijn nog geen gegevens beschikbaar die erop wijzen dat dit DHA-gehalte van de moeder rechtstreeks invloed heeft op het kind. Dit is een vraagstuk waarop het project tegen 2013 een antwoord hoopt te vinden.

Bron: Persbericht www.nutrimenthe.eu