COMPLETAŢI FORMULARUL

Contact RO

*Câmpurile marcate cu un asterisc sunt obligatorii pentru a vă prelucra solicitarea. Orice altă informație este facultativă.

Conform legii privind tehnologia informației și libertăților nr.°78-17 din 6 ianuarie 1978 modificată (Informatique et Libertés) și Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/679, informațiile colectate pe acest formular sunt destinate prelucrării solicitării dumneavoastră de contact și fac obiectul unei prelucrări informatice de către Fundația Louis Bonduelle, care acționează în calitate de operator. Aceste date cu caracter personal sunt colectate pentru a îndeplini interesul legitim al Fundației Louis Bonduelle și sunt destinate echipelor și subcontractanților care acționează în numele său, dintre care unii se află în afara Uniunii Europene. Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată durata necesară prelucrării solicitării dumneavoastră, apoi dacă este necesar, le putem păstra pentru o perioadă care ne permite să respectăm orice obligație legală sau pe o perioadă echivalentă termenului legal de prescripție (și anume cinci ani). De asemenea, dispuneți de dreptul de acces, de rectificare, de ștergere și la portabilitate în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și de dreptul la restricționarea și la opoziția față de prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează. Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteți adresa solicitarea dumneavoastră la adresa următoare: Dpo_france@bonduelle.com sau prin poștă la adresa următoare: În atenția domnului Responsabil cu protecția datelor, Bonduelle, Rue Nicolas Appert, BP 30173, F-59653 Villeneuve D’Ascq. Pentru a afla mai multe despre gestionarea datelor dumneavoastră și despre datele dumneavoastră, dați clic aici.

Toate fișierele video

Canalul Oficial al Fundației Louis Bonduelle