Criterii de eligibilitate

 • Proiectul este adecvat cu obiectivul Fundaţiei şi cu tematica apelului în curs de desfăşurare.
 • Subvenţia nu poate depăşi 70% din costul total al proiectului. Fundaţia Louis Bonduelle nu subvenţionează cheltuielile cu personalul.
 • O ţintă trebuie să fie identificată cu claritate.
 • Se solicită o evaluare a eficacităţii proiectului.

Criterii de excludere

 • Activităţile cu profit.
 • Evenimentele sportive, chiar având legatură cu alimentaţia.
 • Proiectele prezentate deja de două ori pentru subvenţie.
 • Dosarele trimise după data limită de înscriere.
 • Dosarele incomplete.

Principalele criterii de evaluare

 • Proiectul este realist şi finalizat.
 • Metodologia folosită pentru a măsura eficacitatea acţiunilor este relevantă.
 • Costul per beneficiar al proiectului este rezonabil şi realist.
 • Finanţarea înaintea subvenţiilor de la Fundaţia Louis Bonduelle este asigurată.
 • Proiectul se înscrie într-o abordare durabilă.