Premiul de cercetare Louis Bonduelle

DEPUNEREA CANDIDATURILOR ESTE DESCHISĂ ÎNCEPÂND CU DECEMBRIE 2019

Premiul pentru cercetare Bonduelle se decernează în fiecare primăvară, cu prilejul Întâlnirilor Fundației.

Descoperiți prezentarea video

LAUREAȚII PREMIULUI DE CERCETARE BONDUELLE

 • 2018: Andrea PALLARES PALLARES, KU Leuven (Belgium), ‘Influence of distinct process-induced (micro) structures on the in vitro starch digestibility of common beans: A kinetic approach’.
 • 2017 : Jacynthe LAFRENIERE, Laval University (Quebec – Canada), ‘Development and validation of methodological tools for measuring adherence to nutritional recommendations’.
 • 2016: Annie Geziena (Tina) VENEMA, Universitatea din Utrecht (Țările de Jos), “Nudging toward effortless healthy food choices” („Promovarea opțiunilor de alimentație sănătoasă fără efort”).
 • 2015: Léïa MION, CNRS Aix Marseille, « Aux origines de l’Alimentation méditerranéene: Analyses isotopiques de vestiges bioarchéologiques de l’Antiquité au Haut Moyen Age dans le Sud-est de la France » („Originile alimentației mediteraneene: analize izotopice ale vestigiilor bioarheologice din Antichitate până în Evul Mediu Mijlociu în sud-estul Franței”)
 • 2014: Géraldine CAMILLERI, Echipa de Cercetare în Epidemiologie Nutrițională (EREN, UMR U1153 Inserm / Inra / Cnam / Université Paris 13), « Alimentation intuitive et pleine conscience (mindfulness) dans la cohorte NutriNet-Santé: Associations avec la consommation alimentaire et l’état nutritionnel. » („Alimentație intuitivă și conștiință deplină (mindfulness) în grupul NutriNet-Santé: relații între consumul alimentar și starea nutrițională.”)
 • 2014: Nùria ROSIQUE ESTEBAN, Universitatea din Maastricht (Țările de Jos), “Stressed brains seek food: Determining the role of chronic stress on brain reward centre regulation of eating behaviour in overweight adults.” („Stabilirea rolului stresului cronic asupra reglării centrului de recompensă din creier în legătură cu comportamentul alimentar la adulții supraponderali.”)
 • 2013: Filipe DE VADDER, Universitatea Lyon 1, « Rôle des fibres alimentaires solubles et des acides gras à courte chaîne sur l’induction de la néoglucogenèse intestinale et l’homéostasie énergétique. » („Rolul fibrelor alimentare solubile și al acizilor grași cu lanț scurt asupra inducerii neoglucogenezei intestinale și a homeostaziei energetice.”)
 • 2012: Eloïse REMY, Centrul pentru Științele Gustului și ale Alimentației, Inra, Dijon, « Etude des facteurs influençant la prise alimentaire et sa régulation chez l’enfant.» („Studiul factorilor care influențează ingerarea alimentelor și reglarea sa la copil.”)
 • 2012: Nathalie MICHELS, Departamentul de Sănătate Publică din cadrul Universității din Ghent, Belgia, « Etude longitudinale visant à évaluer l’influence du stress sur les habitudes alimentaires et la composition corporelle des enfants en école primaire. » („Studiu longitudinal menit să evalueze influența stresului asupra obiceiurilor alimentare și compoziției corporale a copiilor din școala primară.”)
 • 2011: Ling CHUN KONG, Centrul de Cercetare din Cordeliers, Paris, « Microbiote intestinal humain dans l’obésité et la transition nutritionnelle. Effet de la restriction calorique: Micro-Obès » („Microbiota intestinală umană în obezitate și tranziția nutrițională. Efectul restricției calorice: micro-obezul.”)
 • 2011: Florent VIEUX, Universitatea Aix-Marseille, « Modélisation du respect des recommandations d’apports en fruits et légumes et propositions d’amélioration » („Modelizarea respectării recomandărilor de aporturi de fructe și legume și propuneri de îmbunătățire”)
 • 2010: Megan JARMAN, Universitatea din Southampton (Marea Britanie), “Improving the Diets of Disadvantaged Children” sau cum să se amelioreze regimul alimentar al copiilor care trăiesc într-o situație precară.
 • 2009: Géraldine COMORETTO, Universitatea Versailles-St Quentin en Yvelines, « La socialisation alimentaire enfantine, entre famille, école et médias » („Socializarea alimentară a copiilor, între familie, școală și mass-media”)
 • 2008: Bérengère COUPE, Universitatea din Nantes, « Impact de la nutrition périnatale sur la régulation de la prise alimentaire » („Impactul nutriției perinatale asupra reglării aportului alimentar”)
 • 2007: Tristan FOURNIER, Universitatea Toulouse Le Mirail, « La place de la santé dans le processus de décision alimentaire » („Locul alimentației în procesul de luare a deciziilor alimentare”)
 • 2006: Carla ESTAQUIO, Universitatea Paris 13, « Valeur pronostique de la consommation de fruits et légumes sur la morbidité et la mortalité à travers l’établissement d’un score de consommation alimentaire construit selon les repères du PNNS dans la cohorte SU.VI.MAX. » („Valoarea prognosticată a consumului de fructe și legume asupra morbidității și mortalității prin stabilirea unei evaluări a consumului alimentar elaborate pe baza reperelor PNNS din grupul SU.VI.MAX.”)