POLITICA EXTERNĂ DE PROTECȚIE A DATELOR

Introducere

Această politică are ca obiect să explice modul în care FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE asigură protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor (Regulamentul 2016/679 – denumit în continuare „RGPD”), precum și mijloacele prin care FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE, în calitate de operator de date, colectează și utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când navigați pe site-ul web www.fondation-louisbonduelle.org.

1. Despre noi

1.1 Angajamentele noastre în domeniul protecției datelor cu caracter personal

FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE este preocupată să asigure protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului său web (în special vizitatorii, clienții potențiali, candidații la apeluri pentru propuneri de proiecte (denumite în continuare „persoanele vizate”) )colectate în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal. FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE se angajează pe deplin să asigure un nivel de protecție ridicat în ceea ce privește aceste date cu caracter personal și să se conformeze tuturor regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor în timpul prelucrării datelor cu caracter personal, realizată în cadrul activităților sale de comunicare externă.

1.2 Rețeaua noastră de protecție a datelor cu caracter personal și programul nostru de conformitate

Groupe Bonduelle a instituit o organizație și o rețea de protecție a datelor menite să asigure respectarea regulilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal, în special datorită unui Comitet de Grup pentru protecția datelor (asistat în atribuțiile sale de un director de protecție a datelor la nivelul grupului), numit la nivelul grupului.

În plus față de această rețea de protecție a datelor și conform RGPD, Groupe Bonduelle a instituit măsuri menite să asigure și să controleze eficiența protecției datelor cu caracter personal. Printre aceste acțiuni, Groupe Bonduelle a pus în aplicare măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru integrarea principiilor de protecție a datelor, inclusiv diverse politici și proceduri interne, în scopul de a sensibiliza membrii personalului său cu privire la importanța protecției datelor cu caracter personal, de a le oferi sfaturi operaționale despre modul de a se conforma normelor de protecție a datelor și de a controla respectarea acestor norme. De asemenea, Groupe Bonduelle a lansat un program de sensibilizare pentru a dezvolta competențele personalului său în aceste chestiuni.

1.3 Principiile referitoare la protecția datelor cu caracter personal pe care le aplicăm

FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE instituie măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru punerea în aplicare eficientă a principiilor de protecție a datelor cu caracter personal, pentru a se conforma regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal și a proteja drepturile și libertățile Persoanelor vizate încă din momentul conceperii prelucrării și pe toată durata sa.

FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri specifice, explicite și legitime. Datele cu caracter personal colectate nu fac obiectul unei prelucrări ulterioare incompatibile cu aceste scopuri. Datele cu caracter personal sunt adaptate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care au fost prelucrate. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în ceea ce privește persoana vizată. Datele cu caracter personal sunt exacte și, după caz, rectificate și actualizate.

În plus, FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE se angajează să respecte toate celelalte principii stabilite prin normele aplicabile, așa cum sunt explicate în secțiunile următoare ale acestei Politici, în special în ceea ce privește respectarea drepturilor acordate persoanelor vizate, păstrarea datelor cu caracter personal, securitatea datelor cu caracter personal, precum și transferurile transfrontaliere ale datelor cu caracter personal.

2. Găsiți detalii despre colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe site-ul www.fondation-louisbonduelle.org

2.1 Când colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Puteți să ne furnizați informații personale atunci când vizitați site-ul nostru www.fondation-louisbonduelle.org. În acest context, FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE este susceptibilă să colecteze datele dumneavoastră cu caracter personal cu ajutorul următoarelor mijloace:

 • Atunci când navigați pe site-ul www.fondation-louisbonduelle.org (și anume informații de natură tehnică, cum ar fi adresele IP sau jurnalele colectate prin intermediul cookie-urilor sau al tehnologiilor similare);
 • Atunci când vă depuneți candidatura la apeluri pentru propuneri de proiecte sau la Premiul pentru Cercetare al FUNDAȚIEI LOUIS BONDUELLE, sau atunci când faceți o solicitare de parteneriat;
 • Atunci când vă înscrieți la evenimentele FUNDAȚIEI LOUIS BONDUELLE;
 • Atunci când vă abonați la buletinul nostru informativ;
 • Atunci când doriți să contactați FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE prin rubrica „contact” sau presă;
 • Atunci când transmiteți informații personale în orice alt mod.

2.2. Ce facem cu datele dumneavoastră cu caracter personal?

FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Gestionarea comunicării externe: Puteți primi informații sau comunicări de la FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE și/sau alte societăți comerciale, în special cu privire la subiectele și evenimentele susceptibile să vă intereseze, sub rezerva, după caz, a consimțământului dumneavoastră prealabil și cu respectarea dreptului dumneavoastră la opoziție, conform cerințelor legale aplicabile marketingului direct. Aceste notificări pot fi trimise prin poștă electronică sau prin alte mijloace.
 • Realizarea de analize statistice, inclusiv în scopuri de gestionare a traficului web (de exemplu, pentru a înțelege publicul diferitelor site-uri web ale BONDUELLE, în vederea îmbunătățirii ușurinței în utilizare a site-ului și a relevanței serviciilor noastre).
 • Gestionarea rețelei și a parteneriatelor FUNDAȚIEI LOUIS BONDUELLE: FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE va colecta datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă înregistra în cadrul unei aderări/unui parteneriat sau pentru a se informa cu privire la dorința dumneavoastră de a lucra cu FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE, de a răspunde solicitării dumneavoastră și de a gestiona relațiile noastre.

Vă rugăm să rețineți că câmpurile marcate cu un asterisc pe formularele online trebuie să fie completate în mod obligatoriu. Fără aceste informații, solicitarea utilizatorului nu va putea fi prelucrată de FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE. Orice altă informație este facultativă.

2.3 Care este temeiul juridic conform căruia colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Operațiunile de prelucrare efectuate de FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE se bazează în principal pe interesul său legitim de a desfășura activități de comunicare pentru a-și personaliza conținuturile, a răspunde solicitărilor din partea publicului și partenerilor, a îmbunătăți activitățile sale; aceste operațiuni sunt fondate, de asemenea, pe necesitatea de a executa contractele încheiate cu persoanele vizate sau de a lua anumite măsuri la solicitarea persoanelor vizate, înainte de încheierea unui contract; în sfârșit, prelucrarea poate fi necesară pentru a se conforma unei obligații legale. FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE are, de asemenea, un interes legitim să desfășoare operațiuni de stabilire de relații/parteneriat, pentru a gestiona mai bine activitățile sale. În orice caz, FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE va veghea ca legalitatea prelucrării să fie asigurată cu respectarea normelor aplicabile în domeniul protecției datelor (inclusiv colectarea consimțământului atunci când acesta este obligatoriu).

2.4 Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

 • Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal: FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE poate distribui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari (vă rugăm să rețineți că luăm toate măsurile legale, tehnice și organizaționale rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal):
  • Angajații BONDUELLE care lucrează în cadrul echipelor responsabile de FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE;
  • Angajații societăților grupului responsabili de gestionarea relației cu clienții, inclusiv serviciul de vânzări și serviciul post-vânzare, serviciul de reclamații și serviciul pentru calitate;
  • Angajații BONDUELLE care lucrează în cadrul echipelor digitale și informatice; serviciul de contabilitate responsabil de plata sumelor alocate;
  • Subcontractanții BONDUELLE responsabili în special de asistența pentru clienți, găzduire și asistență informatică;
  • Părți terțe, atunci când FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE primește solicitarea unei autorități judiciare sau publice abilitate prin lege în acest sens, conform normelor legale aplicabile.

 

sau publice abilitate prin lege în acest sens, conform normelor legale aplicabile.
De asemenea, FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal partenerilor săi comerciali și altor entități BONDUELLE (precum și potențialilor săi prestatori) în scopurile menționate la articolul 2.2 de mai sus, în special în ceea ce privește evenimentele susceptibile să vă intereseze, sub rezerva consimțământului dumneavoastră prealabil. O parte dintre acești beneficiari sunt situați în afara Spațiului Economic European, în special Business Unit-urile noastre situate în Brazilia, Argentina, Statele Unite, Canada și în Rusia și Ucraina.

FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE nu distribuie datele dumneavoastră cu caracter personal altor părți terțe, cu excepția prestatorilor săi de servicii, în cadrul explicat în paragraful 3 din continuare, în special pentru trimiterea de informații, găzduire și asistență informatică. O parte dintre acești prestatori de servicii sunt situați în afara Spațiului Economic European, în special în Statele Unite.

 • Transferuri internaționale ale datelor dumneavoastră cu caracter personal: În măsura în care legile de protecția a datelor din anumite țări pot fi diferite de cele din țara în cadrul căreia ați furnizat inițial datele dumneavoastră cu caracter personal, FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE veghează în special ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie protejate conform celor mai stricte norme aplicabile. În această privință, FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE se angajează să recurgă la clauze contractuale tip (precum cele publicate de Comisia Europeană sau o autoritate de control competentă) sau orice altă garanție adecvată, de la caz la caz, atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate unui destinatar situat în afara Spațiului Economic European, într-o țară care, potrivit Comisiei Europene, nu este considerată ca asigurând un nivel de protecție adecvat.

2.5 Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate ținând seama de activitățile FUNDAȚIEI LOUIS BONDUELLE, pentru o durată care nu depășește cea necesară scopurilor pentru care au fost colectate. FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE păstrează datele dumneavoastră cu caracter temporar conform termenelor de păstrare impuse de legislația aplicabilă și în special:

 • Atunci când ne contactați pentru o solicitare de informații, păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată durata necesară prelucrării solicitării dumneavoastră și, dacă este necesar, le arhivăm pentru o perioadă care ne permite să respectăm orice obligație legală sau pe o perioadă echivalentă termenului legal de prescripție (și anume cinci ani);
 • Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal utilizate în scopuri de marketing direct până când vă dezabonați (în acest caz, singurele informații necesare gestionării dreptului la opoziție sunt păstrate minimum trei ani) sau timp de maximum trei ani începând de la ultimul contact.
 • Dacă sunteți un ambasador, un influencer, un partener sau faceți parte din rețeaua noastră de cercetători, păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată durata relației noastre și, dacă este necesar, le arhivăm pentru o perioadă care ne permite să respectăm orice obligație legală sau pe o perioadă echivalentă cu termenul legal de prescripție (și anume cinci ani);
 • Datele cu caracter personal referitoare la candidaturile la apeluri pentru propuneri de proiecte și la Premiul pentru Cercetare sunt păstrate timp de 2 ani pentru candidaturile nepăstrate.

3. Cum asigurăm SECURITATEA datelor dumneavoastră cu caracter personal?

FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE pune în aplicare toate măsurile tehnice și organizaționale relevante menite să asigure un nivel de securitate a datelor cu caracter personal adecvat în ceea ce privește riscurile privind drepturile și libertățile dumneavoastră și, în special, toate măsurile de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, divulgării sau accesului neautorizat. FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE impune prin contract un nivel de protecție identic prestatorilor săi de servicii, care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane împuternicite de operatori (în numele FUNDAȚIEI LOUIS BONDUELLE). Mai mult decât atât, orice angajat al FUNDAȚIEI LOUIS BONDUELLE care ar putea avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul muncii sale se angajează să le păstreze asigurând cea mai strică confidențialitate.

4. Datele cu caracter personal ale persoanelor minore

FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE refuză să colecteze, să păstreze sau să utilizeze în mod deliberat datele cu caracter personal al minorilor cu vârsta de sub 15 ani. Dacă au fost colectate prin site-ul nostru web informații referitoare la un minor fără consimțământul sau aprobarea persoanei titulare a răspunderii părintești privind acest minor, vă rugăm să rețineți că reprezentantul legal al minorului poate exercita drepturile minorului în numele său și pe seama sa. Într-un astfel de caz, vă invităm să ne contactați.

5. Despre COOKIE-URI

 • Ce sunt cookie-urile? 

  Un cookie este un mic fișier text pe care site-urile web îl înregistrează pe computer sau de dispozitivul mobil al vizitatorilor noștri. Cookie-urile sunt vast utilizate pentru a exploata și a îmbunătăți funcționarea site-urilor web, pentru a oferi o experiență online personalizată sau pentru a furniza diverse informații proprietarilor site-urilor web.Atunci când vizitați site-ul nostru web, FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE este susceptibilă să culeagă datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor, regiștrilor și al altor tehnologii similare, în special adresa IP și preferințele dumneavoastră.

 

 • Cum utilizăm cookie-urile? 

  FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE poate utiliza datele cu caracter personal obținute prin intermediul cookie-urilor în următoarele scopuri:

  • Din motive tehnice (de exemplu, în scopuri de identificare în timpul sesiunilor, de înregistrare a setărilor și preferințelor, pentru a păstra o urmă a datelor introduse în timpul completării formularelor online etc.);
  • În scopuri de analiză statistică și de gestionare a traficului web (de exemplu, pentru a îmbunătăți ușurința de utilizare a site-ului și relevanța serviciilor noastre, pentru a analiza informațiile despre utilizarea site-ului de către vizitatori prin paginile vizitate, numărul de accesări etc.);
  • Pentru a permite localizarea geografică în timpul utilizării funcțiilor specifice, precum limbile în care este afișat site-ul web, recomandări de conținuturi în funcție de țara de conectare a vizitatorului. 

 

Orice personalizare a setărilor pentru gestionarea cookie-urilor va modifica probabil navigarea dumneavoastră pe internet și condițiile de acces la anumite servicii care necesită utilizarea de cookie-uri. Dacă este cazul, nu ne asumăm răspunderea pentru consecințele privind funcționarea necorespunzătoare a serviciilor noastre care rezultă din incapacitatea noastră de a stoca sau de a consulta cookie-urile necesare bunei funcționări și pe care le-ați refuzat sau eliminat.

6. Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal

Puteți, în orice moment, să solicitați FUNDAȚIEI FONDATION LOUIS BONDUELLE să vă exercitați drepturile de acces, de rectificare, de ștergere și la portabilitate în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și drepturile la restricționarea și la opoziția față de prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal, conform dispozițiilor din regulamentul privind protecția datelor. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct și, în consecință, să solicitați în orice moment să nu mai primiți comunicările din partea FUNDAȚIEI LOUIS BONDUELLE. Atunci când prelucrarea necesită consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment.

Pentru a vă exercita drepturile, puteți adresa solicitarea dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor al FUNDAȚIEI LOUIS BONDUELLE (a se vedea secțiunea 8 de mai jos). Pentru a ne permite să răspundem solicitării dumneavoastră, trebuie să ne comunicați următoarele date de identificare: numele, adresa electronică sau poștală și orice altă informație necesară pentru a vă confirma identitatea.

De asemenea, puteți depune o reclamație la o autoritate de supraveghere în caz de încălcare a normelor aplicabile în domeniul protecției datelor.

7. Modificarea POLITICII noastre

Această politică poate fi modificată sau completată în orice moment de FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE. Toate modificările și toate completările aduse acestei politici intră în vigoare imediat de la publicarea lor pe site-ul web.

Vă rugăm să rețineți că FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE se angajează să nu prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mod care ar fi incompatibil cu finalitățile inițiale menționate mai sus, exceptând în caz de conformitate cu normele aplicabile.

8. ÎNTREBĂRI/CONTACT

Pentru orice observație sau comentariu cu privire la politica noastră sau la modul în care FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE colectează și utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal și pentru a vă exercita drepturile referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să scrieți la Dpo_france@bonduelle.com sau prin poștă la adresa: În atenția domnului Responsabil cu protecția datelor, Bonduelle, Rue Nicolas Appert, BP 30173, F-59653 Villeneuve D’Ascq.

9. DEFINIȚII

„FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE”: desemnează FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE, fundație de întreprindere, persoană juridică fără scop lucrativ, având sediul social la Rue Nicolas Appert, BP 30173, F-59653 Villeneuve D’Ascq, acționând în calitate de Operator de date. Societățile fondatoare ale FUNDAȚIEI BONDUELLE sunt BONDUELLE și BONDUELLE EUROPE LONG LIFE.

„BONDUELLE”: desemnează societatea BONDUELLE, societate în comandită simplă pe acțiuni, cu un capital social de 56 491 956,50 euro, având sediul social la sis La Woestyne, 59173 Renescure, identificată cu numărul 447 250 044 RCS Dunkerque, și societatea BONDUELLE, societate pe acțiuni, cu un capital social de 234 806 000 euro, având sediul social la sis La Woestyne, 59173 Renescure, identificată cu numărul 445 450 174 RCS Dunkerque, acționând în calitate de Operatori de date.

„Date cu caracter personal”: desemnează toate informațiile referitoare la o persoană vizată.

„Operator”: entitatea FUNDAȚIA LOUIS BONDUELLE care stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal.
„Persoana împuternicită de operator”: entitatea care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului de date.

„Persoana vizată”: desemnează o persoană fizică identificată sau identificabilă, la care se raportează datele cu caracter personal. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online (inclusiv adresele IP și regiștrii), sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acestei persoane fizice.

„Prelucrare”: desemnează orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

„Transfer” înseamnă orice transfer de date cu caracter personal al unei entități către o țară terță. Un transfer se poate efectua prin orice comunicare, copiere, transfer sau divulgare a datelor cu caracter personal printr-o rețea, inclusiv accesul de la distanță la o bază de date sau transferul de pe un suport pe altul, oricare ar fi tipul de suport (de exemplu, de pe hard disk-ul unui computer către un server).